O nás

Mgr. Marek Hylena

Advokát, evidenční číslo ČAK 08720

Poskytuji právní poradenství v oblasti obchodního, občanského a trestního práva. Hájím vaše zájmy ve sporných řízeních a zajišťuji smluvní agendu. Poradím vám také, jak na ochranu práv duševního vlastnictví, a zpracuji pro vás autorské smlouvy, smlouvy o dílo či licenční a koexistenční smlouvy.

PhDr. Ladislav Sudík

Připravuji k podání nové přihlášky vašich ochranných známek, průmyslových i užitných vzorů. Provádím rešerše v českých a zahraničních databázích, abych posoudil zápisnou způsobilost označení. Připravuji také zápisy změn či převodů vlastnických práv a komunikuji s příslušnými národními i zahraničními úřady. Sleduji za vás veškeré lhůty, spravuji vaše známková portfolia a obnovuji platnost průmyslových práv.